Onze werkwijze

Onze maatwerktrainingen worden altijd samengesteld op basis van uw wensen. Hiermee borgen we een goede transitie van theorie naar de dagelijkse werkpraktijk. Wij zorgen voor een optimale match tussen uw organisatie en de specifieke kwaliteiten van de training. En bieden een hoogwaardig trainingsprogramma dat in samenspraak met u wordt gemodelleerd naar de door u gewenste situatie.

 

Voor al onze trainingen geldt dat we de volgende uitgangspunten hanteren:

  • Wetenschappelijk onderbouwd, we werken met evidende based theorieën.
  • Neuro sciences, al onze trainingen faciliteren het brein om goed te kunnen leren.
  • Solution Building, al onze trainingen ondersteunen het denken in oplossingen.
  • Ervaringskennis, de trainer komt vanuit de praktijk en deelt de praktijkervaringen.
  • Action Learning, de deelnemer brengt de eigen praktijk in.
  • Transfer naar de werkplek, we borgen het gebruik van de kennis uit de training.
  • WING: directe, gerichte, toepasbare kennis, vaardigheden, methoden en instrumenten op het gebeid van Werk, Inzet(baarheid) en Gezondheid.

Contact

Zorg van de Zaak
Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht

T   030 212 36 68
E   infotrainingencoaching@zorgvandezaak.nl