Whitepapers

Whitepapers zijn kennisdocumenten over een specifiek onderwerp of probleem. De whitepapers hebben als doel om kennis te delen, informatie te verstrekken en om beslissingstrajecten te ondersteunen. De whitepapers zijn gratis. U hoeft zich niet te registreren om ze te downloaden.

Duurzaam Dynamisch Presteren
Organisaties en werknemers functioneren in een turbulente context wat steeds meer vraagt om snel en flexibel te opereren. Kortom, organisaties en werknemers moeten in topconditie zijn om zich te kunnen handhaven in eenconcurrerende en vaak onvoorspelbare omgeving. Net als topsporters moeten zij dus constant bezig zijn met zichzelf te verbeteren. Het uiteindelijke doel is optimaal presteren, strategische doelstellingen behalen en constante verbeteringen nastreven.

Download pdfWhitepaper Duurzaam Dynamisch Presteren

Contact

Zorg van de Zaak
Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht

T   030 212 36 68
E   infotrainingencoaching@zorgvandezaak.nl