Disclaimer

Zorg van de Zaak (inclusief haar groeps-/dochtermaatschappijen) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Zorg van de Zaak heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomend geval verwijst.

Zorg van de Zaak accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Zorg van de Zaak aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg van de Zaak worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

 

Contact

Zorg van de Zaak
Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht

T   030 212 36 68
E   infotrainingencoaching@zorgvandezaak.nl

Zorg van de Zaak