Over ons

Zorg van de Zaak verzorgt opleidingen en trainingen voor medewerkers, leidinggevenden en HR professionals op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met haar aanbod onderscheidt Zorg van de Zaak zich op innovatief gebied hoe medewerkers inzetbaar blijven tot 67 jaar en hoe managers en HR professionals dit kunnen faciliteren, structureren en stimuleren. Er is veel expertise in huis; zowel vanuit het managementperspectief van 'eigen regie als organisatie'als het medewerker perspectief van 'zelf aan het stuur'. 

Zorg van de Zaak Training & Coaching is een initiatief van de diverse bedrijven van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zij hebben hun krachten gebundeld met het doel om medewerkers en werkgever een aantrekkelijk en innovatief trainingsaanbod te bieden.

Door ons professionele netwerk van bedrijven waarin ieder zijn eigen expertise heeft op het domein van duurzame inzetbaarheid en dynamisch presenteren wordt een grote diversiteit van invalshoeken aan kennis gedeeld, waardoor wij in staat zijn het beste te bieden.

Missie
Zorg van de Zaak Training & Coaching draagt bij aan levenslang leren, zodat medewerkers met zorg voor hun werk, leven en loopbaan met plezier en nuttig kunnen blijven werken.

Kern van onze visie: duurzame inzetbaarheid, dat is het vermogen om de baan die men heeft te houden of de baan te krijgen die men wenst:

  • de medewerker neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk, leven en loopbaan (zelfsturing) en is in dialoog met zijn leidinggevende hierover;
  • de leidinggevende neemt het initiatief om periodiek de dialoog met zijn medewerkers aan te gaan over het verbreden of veranderen van de inzetbaarheid;
  • de organisatie schept randvoorwaarden waarbinnen de medewerker en leidinggevende de dialoog en zelfsturing kunnen realiseren en veilig en gezond kunnen werken.

Contact

Zorg van de Zaak
Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht

T   030 212 36 68
E   infotrainingencoaching@zorgvandezaak.nl