U bent hier: Trainingsaanbod > Zoek op titel

Zoek op titel

C

Coachen bij veranderingen

Organisatieveranderingen kunnen ook lukken. Creëer uw eigen verandersucces. 

 
E

Ergocoach

De cursisten ontwikkelen visie, kennis en inzicht op het gebied van ergonomie binnen het werk en specifiek binnen de kantooromgeving. 

 
F

Fit en veilig werken in de nacht

De opzet van deze workshop voor de medewerkers in 24/7 ploegendiensten is bedoeld om voldoende draagvlak en bewustzijn te creëren en van daaruit de gewenste veranderdoelen op organisatie, team en individueel niveau te gaan formuleren. 

  Focustraining Breinvriendelijk werken- utrecht

Deze training is voor iedereen die worstelt met een vol hoofd en graag de regie terug wil pakken op tijd en mentale ruimte! 

Focustraining Breinvriendelijk werken- utrecht

Deze training is voor iedereen die worstelt met een vol hoofd en graag de regie terug wil pakken op tijd en mentale ruimte! 

 
I

Intervisie voor Vertrouwenspersonen

Intervisie voor vertrouwenspersonen volgens de oplossingsgerichte methode. De LVVV stelt voor behoud van certificering intervisie verplicht.  

 
K

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Geef klachten over ongewenst gedrag in uw organisatie de plek die ze verdienen! 

 
M

Medewerkers aan het stuur

Uw medewerkers krijgen zicht op hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij hun inzetbaarheid.
Zij leren op een oplossingsgerichte wijze de dialoog aan te gaan met hun leidinggevende. 

Mijn Duurzaam@Work Plan

Introductie voor management, leidinggevenden en HR om op een goede wijze een eigen bedrijfspecifiek programma voor de inzet en opvolging van de preventieve Duurzaam@Work aanpak te maken. 

  Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden

Voor polishouders Nationale Nederlanden € 125,- korting.

Inzetbaarheid hangt samen met gedragscomponenten. Daarom leren we de deelnemers het ICF-gespreksmodel toe te passen. Onderdelen van dit model zijn het functioneren buitenshuis, het dagelijks functioneren thuis, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Deze componenten helpen de leidinggevende en de medewerker om preventief aandacht te schenken aan gedragsfactoren die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Een open gesprek hierover met de medewerker biedt ruimte voor oplossingen die helpen om werkend beter te worden en verzuim te voorkomen.  

Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden

Voor polishouders Nationale Nederlanden € 125,- korting.

Inzetbaarheid hangt samen met gedragscomponenten. Daarom leren we de deelnemers het ICF-gespreksmodel toe te passen. Onderdelen van dit model zijn het functioneren buitenshuis, het dagelijks functioneren thuis, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Deze componenten helpen de leidinggevende en de medewerker om preventief aandacht te schenken aan gedragsfactoren die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Een open gesprek hierover met de medewerker biedt ruimte voor oplossingen die helpen om werkend beter te worden en verzuim te voorkomen.  

Move your mind

Hoe kun je veranderen zonder terug te vallen in oude patronen. 

 
O

Omgaan met veranderingen

Deze training biedt zicht op de eigen organisatieverandering en of er rekening gehouden wordt met alle aspecten die aan een verandering verbonden zijn. 

Oplossingsgerichte teamcoaching

Voor efficiënt en effectief samenwerken. 

Opvang na schokkende gebeurtenissen

Hoe kunt u een medewerker en team begeleiden bij schokkende gebeurtenissen. 

 
P

  Preventiemedewerker

Deze cursus is bedoeld voor personen die de functie/rol van preventiemedewerker gaan vervullen of deze functie/rol reeds uitvoeren en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in arbo, veiligheid, gezondheid en preventie 

Preventiemedewerker

Deze cursus is bedoeld voor personen die de functie/rol van preventiemedewerker gaan vervullen of deze functie/rol reeds uitvoeren en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in arbo, veiligheid, gezondheid en preventie 

 
R

  Regie op inzetbaarheid voor leidinggevenden (1 dag)

In de wereld van Management en Human Resource is de relatie tussen arbeid en gezondheid lange tijd behoorlijk eenzijdig negatief gekoppeld geweest. Werk was gekoppeld aan ziekte, aan het terugdringen van verzuim en het inzetten van re-integratietrajecten en aan advisering, controle en begeleiding van zieke werknemers. Daarbij ging het voornamelijk om het voorkomen of opheffen van iets negatiefs.

De laatste jaren ontstaan er steeds meer interventies die zich richten op het vergroten van de positieve kant van het werk. Gezondheid is daarbij niet langer het afwezig zijn van ziekte, maar gezondheid is het aanwezig zijn van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Niet het voorkómen van een ongewenste situatie staat centraal, maar het versterken van een gewenste toestand: het versterken van bevlogenheid, het versterken van iemands functioneren en het versterken van het inzetten van unieke talenten. 

Regie op inzetbaarheid voor leidinggevenden (1 dag)

In de wereld van Management en Human Resource is de relatie tussen arbeid en gezondheid lange tijd behoorlijk eenzijdig negatief gekoppeld geweest. Werk was gekoppeld aan ziekte, aan het terugdringen van verzuim en het inzetten van re-integratietrajecten en aan advisering, controle en begeleiding van zieke werknemers. Daarbij ging het voornamelijk om het voorkomen of opheffen van iets negatiefs.

De laatste jaren ontstaan er steeds meer interventies die zich richten op het vergroten van de positieve kant van het werk. Gezondheid is daarbij niet langer het afwezig zijn van ziekte, maar gezondheid is het aanwezig zijn van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Niet het voorkómen van een ongewenste situatie staat centraal, maar het versterken van een gewenste toestand: het versterken van bevlogenheid, het versterken van iemands functioneren en het versterken van het inzetten van unieke talenten. 

 
S

Scenarioplanning, resultaat boeken bij verzuim

Werken met scenario’s om langdurig verzuim aan te pakken en op te lossen. 

Slechtnieuwsgesprekken

Hoe kunt u slecht nieuws, zoals ontslag, op een methodische en zorgvuldige wijze brengen. 

 
T

Talent@Workplan

Het is van groot belang dat werknemers zich blijven ontwikkelen en hun eigen loopbaankeuzes maken – op basis van talent, sterke kanten, interes­ses en zelfkennis. Maar hoe komen zij erachter waar hun kracht ligt? Het Talent@workplan is een instrument voor werknemers, werkgevers, leidinggevenden en hr-afdelingen om hun talentontwikkeling in kaart te brengen. 

 
V

Van uitval naar inzetbaarheid

In de huidige tijd is kostenbesparing een belangrijk thema voor het MKB. Een van de zaken waarop werkgevers kunnen besparen zijn de verzuimkosten. Kennis over hoe uitval van medewerkers kan worden voorkomen, de inzetbaarheid verbeterd en de verzuimkosten dalen is hierbij essentieel. 

  Vertrouwenspersoon basisopleiding (3 dagen)

Voor vertrouwenspersonen (ongewenste omgangsvormen). 

Vertrouwenspersoon basisopleiding (3 dagen)

Voor vertrouwenspersonen (ongewenste omgangsvormen). 

  Verzuimtraining

Wat een werkgever of leidinggevende moet weten, maar vooral moet doen bij verzuim en inzetbaarheid. 

Verzuimtraining

Wat een werkgever of leidinggevende moet weten, maar vooral moet doen bij verzuim en inzetbaarheid. 

 
W

Weerbaarheid vergroten en omgaan met lastig of agressief gedrag

De deelnemer leert, met behoud van eigen stijl, adequaat en respectvol om te gaan met agressieve personen en situaties. hierbij wordt gebruik gemaakt van karateprincipes: meer bewustwording van je eigen houding. 

Werk en privé in balans

Voor de alleskunner die werkt, zorgt, klust, huishoudt, werkt aan relaties, maar toch niet gelukkig is. 

Werkstresspreventie

Iedereen heeft weleens te maken met stress in zijn werk. Een beetje stress is niet erg, maar soms kan de druk je teveel worden. Hoe krijg je deze weer onder controle en leer je vroegtijdig je stresssignalen herkennen? Met deze training leer je wat jouw persoonlijke stressfactoren zijn: waar krijg jij stress van? 

  Workshop RI&E voor het MKB

 

In de Arbowet (artikel 5 en 14) is omschreven dat iedere werkgever in Nederland, met tenminste 40 uur personeel, in het bezit dient te zijn van een RI&E. De RI&E geeft u inzicht in de risico’s die uw medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen uw bedrijf of op locatie(s). Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het opstellen van een RI&E brengt u aandachtspunten en risico’s in kaart én krijgt u een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen uw medewerkers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.

Workshop RI&E voor het MKB

 

In de Arbowet (artikel 5 en 14) is omschreven dat iedere werkgever in Nederland, met tenminste 40 uur personeel, in het bezit dient te zijn van een RI&E. De RI&E geeft u inzicht in de risico’s die uw medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen uw bedrijf of op locatie(s). Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het opstellen van een RI&E brengt u aandachtspunten en risico’s in kaart én krijgt u een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen uw medewerkers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.
 

Contact

Zorg van de Zaak
Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht

T   030 212 36 68
E   infotrainingencoaching@zorgvandezaak.nl